Allnews : ஹிஜாப்-அணிந்து-பாலே-ஆடும்-எகிப்திய-பெண்
Welcome Guest! Have a informative day

ஹிஜாப் அணிந்து பாலே ஆடும் எகிப்திய பெண்

எகிப்து தலைநகர் கெய்ரோவில், எங்கி எல் ஷாசிலி என்னும் 30 வயதுடைய பெண் ஹிஜாப் அணிந்து பாலே நடனத்தில் அசத்திக் கொண்டிருக்கிறார்....