Allnews : கத்தார்-செய்தி-முகமை-மீது-ஹேக்கிங்கா63-ஐக்கிய-அரபு-எமிரேட்ஸ்-மறுப்பு
Welcome Guest! Have a informative day

கத்தார் செய்தி முகமை மீது ஹேக்கிங்கா? ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மறுப்பு

கத்தார் அரசின் செய்தி முகமை மீது கடந்த மே மாதம் நடைபெற்ற கணினி வலையமைப்பு ஊடுருவலின் (ஹேக்கிங்) பின்னணியில் இருந்ததாக கூறப்படுவதை, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் மறுத்துள்ளது....