Allnews : செவà¯�வாயà¯�-கிரகதà¯�திறà¯�கà¯�-செலà¯�லà¯�à®®à¯�-à
Welcome Guest! Have a informative day

செவ்வாய் கிரகத்திற்கு செல்லும் ஒரு லட்ச இந்திய பிரஜைகள்!!

செவ்வாய் கிரகத்தை குறித்து ஆய்வு நடத்த இந்தியா மங்கல்யான் செயற்கைகோளை அனுப்பியுள்ளது. இதே போல் பல நாடுகள் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்....